PDA

Bekijk de volledige versie : Examenprogramma's VWO (incl. hulpmiddelen en stof die vervalt)


Stevie
10 May 2005, 12:19
Vooraf: voor elk vak staat aangegeven welke hulpmiddelen gebruikt mogen worden. Dit is een extra aanvulling op het basispakket, dat bestaat uit:

- schrijfmaterialen, inclusief millimeterpapier;
- tekenpotlood;
- blauw en rood kleurpotlood;
- liniaal met millimeterverdeling;
- passer;
- geometrische driehoek;
- vlakgum;
- elektronisch rekenapparaat

Talen

Nederlands (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg41h1jtpgym/f=/bestand.doc)
Engels (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg41h1jsjgxx/f=/bestand.doc)
Frans-1,2 (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg41h1jsjgy1/f=/bestand.doc)
Duits-1,2 (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg41h1jsjgxt/f=/bestand.doc)
Grieks (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg41h1jtpgye/f=/bestand.doc)
Latijn (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg41h1jtpgyg/f=/bestand.doc)
Spaans (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg41h1juogys/f=/bestand.doc)
Russisch (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg41h1juogyo/f=/bestand.doc)
Turks (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg41h1juogyu/f=/bestand.doc)
Arabisch (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg41h1jrkhxn/f=/bestand.doc)
Bij bovenstaande vakken (natuurlijk met uitzondering van het vak Nederlands) is een woordenboek vreemde taal - Nederlands toegestaan als hulpmiddel.

Maatschappelijke vakken

Geschiedenis (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg41h1jtpgy3/f=/bestand.doc)
!! ''Met de loep op Lancashire'' en "Dekolonisatie en koude oorlog in Vietnam"
Aardrijkskunde (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg41h1jrkhxj/f=/bestand.doc)
Hulpmiddel toegestaan: 51ste of 52ste druk van de Grote Bosatlas
!! Het subdomein 'Ontwikkeling van het Leven' vervalt.
Economie-1 en Economie-1,2 (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg41h1jsjgxv/f=/bestand.doc)
Hulpmiddel toegestaan: Grafische rekenmachine
!! Bij Economie-1 vervallen de subdomeinen 'Nederlandse betalingsbalans' en 'Sociale zekerheid'
!! Bij Economie-1,2 vervallen de subdomeinen 'Onderontwikkeling' en 'Sociale zekerheid'
Management & Organisatie (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg41h1jtpgyc/f=/bestand.doc)
Hulpmiddel toegestaan: Grafische rekenmachine
!! Subdomeinen 'Interne organisatie', 'Rechtsvormen', 'Marketing van niet-commerciële organisaties', 'Financieel beleid in niet-commerciële organisaties' en 'Verslaggeving door niet-commerciële organisaties' vervallen.
Maatschappijleer (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg41h1jtpgya/f=/bestand.doc)
!! "Mens en werk" en "Massamedia".
Filosofie (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg41h1jsjgxz/f=/bestand.doc)

Exacte vakken

Wiskunde-A1 en Wiskunde-A1,2 (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg5emldfo0v8/f=/bestand.doc) (COMPEX)
Hulpmiddelen toegestaan: Formulekaart, Grafische Rekenmachine, Nomogrammen, Roosterpapier, Tabellen voor waarschijnlijkheidsrekening en mathematische statistiek (samen met Formulekaart in WisForta).
!! Bij Wiskunde-A1 vervallen de subdomeinen 'Grafen en matrices' en 'Toetsen van hypotheses'.
!! Bij Wiskunde-A1,2 vervallen de subdomeinen 'Grafen en matrices' en 'Ruimtelijke objecten'.
Tevens geldt voor zowel Wiskunde-A1 als voor Wiskunde-A1,2:
• je hoeft niet met hellinggrafieken te kunnen werken
• je hoeft geen goniometrische functies te tekenen en de bijbehorende begrippen toepassen
• je hoeft geen rekenregels voor machten en logaritmische functies te kennen
• je hoeft de begrippen absolute waarde en integer niet te kennen
Wiskunde-B1 en Wiskunde-B1,2 (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg41h1jyyez5/f=/bestand.doc)
Hulpmiddelen toegestaan: Formulekaart, Grafische Rekenmachine, Roosterpapier.
!! Bij Wiskunde-B1 vervalt het subdomein 'Continue dynamische modellen'.
!! Bij Wiskunde-B1,2 vervallen de subdomeinen 'Continue dynamische modellen', 'Beginselen van de analytische meetkunde', 'Sommeerbare rijen', 'Irrationale getallen', 'Limieten en functies'.
Tevens geldt voor Wiskunde-B1,2:
• je hoeft geen vergelijking van een meetkundige plaats te kunnen opstellen (gedefinieerd via gelijke afstanden tot twee punten/cirkels/lijnen)
• je hoeft de vergelijking van een parabool niet te herkenen of te gebruiken als de symmetrieas samenvalt of evenwijdig is met de x-as of y-as
• je hoeft de vergelijking van een ellips of hyperbool niet te herkennen of te gebruiken als de symetrieassen samenvallen of evenwijdig zijn met de x-as of y-as
Natuurkunde-1 (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg5emld992v5/f=/bestand.doc)
Hulpmiddelen toegestaan: Grafische rekenmachine, 4de of 5de druk van de BINAS, met de volgende formules erin: Klik (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vgzyjvofrekw/f=/bestand.doc)
!! Het subdomein 'Elektromagnetisch spectrum' vervalt.
Natuurkunde-1,2 (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg41h1jtpgyk/f=/bestand.doc) (COMPEX)
Hulpmiddelen toegestaan: Grafische rekenmachine, 4de of 5de druk van BINAS, met de volgende formules erin: Klik (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vgzyjvofrekw/f=/bestand.doc)
!! Het subdomein 'Elektromagnetisch spectrum' vervalt.
Scheikunde-1 en Scheikunde-1,2 (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg41h1juogyq/f=/bestand.doc)
Hulpmiddelen toegestaan: Grafische rekenmachine, 4de of 5de druk van BINAS.
!! Bij Scheikunde-1 vervallen de domeinen 'Energetische effecten', 'Reactiesnelheid' en 'Evenwichten'.
!! Bij Scheikunde-1,2 vervallen de domeinen 'Reactiesnelheid' en 'Evenwichten'.
Biologie-1,2 (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg41h1jrkhxp/f=/bestand.doc) (COMPEX)
Hulpmiddelen toegestaan: 4de of 5de druk van BINAS of BioData.
!! De subdomeinen 'Levenscyclus en erfelijke informatie' en 'Levenscyclus van de mens' vervallen.

Kunstvakken

CKV-2 (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg41h1jsjgxr/f=/bestand.doc)
Hulpmiddel toegestaan: Computer met:
PC met Pentium processor 133 MHz en 16 Mb Ram;
Hard disk: minimaal 50 Mb vrij;
Cd-rom drive met minimum 20 speed;
Kleurenscherm; videokaart 800x600; 16 bits kleurenweergave;
Geluidskaart 16- bits stereo;
Stereo koptelefoon met aansluiting op de geluidskaart;
Muis;
Besturingssysteem: Windows 95 of hoger;
Quick Time-4
CKV-3: Beeldende vorming (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg5emld3t4hx/f=/bestand.doc)
CKV-3: Dans (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg5emld4z3uy/f=/bestand.doc)
CKV-3: Muziek (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg5emld5y3v2/f=/bestand.doc)
CKV-3: Drama (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vg5emld4z3v0/f=/bestand.doc)
Tehatex (http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvgodkvkzp4d4/vgrgnfuxiuar?noframes=1#par25)