Ga Terug   Leerlingen.com Forum > FAQ
FAQ Ledenlijst Kalender Zoeken Berichten van vandaag Markeer forums als gelezen

BB Code
BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.
Lijst met vB-codes
[b], [i], [u] Vet / Cursief / Onderstrepen
[color] Kleur
[size] Grootte
[font] Lettertype
[highlight] Markeren
[left], [right], [center] Links / Rechts / Gecentreerd
[indent] Inspringen
[email] Email linken
[url] URL-hyperlinks
[thread] Onderwerpen koppelen
[post] Berichten koppelen
[list] Lijsten met opsommingstekens / Geavanceerde lijsten
[img] Afbeeldingen
[code] Code
[php] PHP-code
[html] HTML Code
[quote] Citaat
[noparse] Stop BB Code Parsing
[attach] Bijlage
[center] Center
[gvideo] Google Video with No Title
[gvideo] Google Video with Custom Title
[me] Me
[quote_new] Quote_new
[s] S
[spoiler] Spoiler
[spoilernieuw] Spoilernieuw
[swf] Swf
[youtube] YouTube Video with No Title
[youtube] YouTube Video with Custom Title
Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Vet / Cursief / Onderstrepen
Met de tags [b], [i] en [je] kun je tekst respectievelijk vet, cursief of onderstreept weergeven.
Gebruik [b]waarde[/b]
[i]waarde[/i]
[u]waarde[/u]
Voorbeeld [b]deze tekst is vet[/b]
[i]deze tekst is cursief[/i]
[u]deze tekst is onderstreept[/u]
Resultaat deze tekst is vet
deze tekst is cursief
deze tekst is onderstreept

Kleur
Met de tag [color] kun je de kleur van je tekst aanpassen.
Gebruik [color=Optie]waarde[/color]
Voorbeeld [color=blue]deze tekst is blauw[/color]
Resultaat deze tekst is blauw

Grootte
Met de tag [size] kun je de grootte van de tekst wijzigen.
Gebruik [size=Optie]waarde[/size]
Voorbeeld [size=+2]deze tekst is twee keer groter dan normaal[/size]
Resultaat deze tekst is twee keer groter dan normaal

Lettertype
Met de tag [font] kun je het lettertype van de tekst aanpassen.
Gebruik [font=Optie]waarde[/font]
Voorbeeld [font=courier]deze tekst is in het lettertype courier[/font]
Resultaat deze tekst is in het lettertype courier

Markeren
Met de tag [highlight] kun je tekst markeren, zodat deze beter opvalt.
Gebruik [highlight]waarde[/highlight]
Voorbeeld [highlight]deze tekst is gemarkeerd[/highlight]
Resultaat deze tekst is gemarkeerd

Links / Rechts / Gecentreerd
Met de tags [left], [right] en [center] kun je de uitlijning van de tekst wijzigen.
Gebruik [left]waarde[/left]
[center]waarde[/center]
[right]waarde[/right]
Voorbeeld [left]deze tekst is links uitgelijnd[/left]
[center]deze tekst is gecentreerd[/center]
[right]deze tekst is rechts uitgelijnd[/right]
Resultaat
deze tekst is links uitgelijnd
deze tekst is gecentreerd
deze tekst is rechts uitgelijnd

Inspringen
Met de tag [indent] kun je tekst laten inspringen.
Gebruik [indent]waarde[/indent]
Voorbeeld [indent]deze tekst springt in[/indent]
Resultaat
deze tekst springt in

Email linken
De [email] code laat je een link maken van een mail adres. Je kan een optinnele parameter gebruiker om je link een 'naam' te geven.
Gebruik [email]waarde[/email]
[email=Optie]waarde[/email]
Voorbeeld [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Klik hier om mijn te emailen.[/email]
Resultaat j.doe@example.com
Klik hier om mijn te emailen.

URL-hyperlinks
Met de tag [url] kun je een koppeling maken naar een website of een bestand. Je kunt een optiionele parameter toevoegen om de koppeling een naam te geven.
Gebruik [url]waarde[/url]
[url=Optie]waarde[/url]
Voorbeeld [url]http://forum.leerlingen.com/vbb[/url]
[url=http://forum.leerlingen.com/vbb]Leerlingen.com Forum[/url]
Resultaat http://forum.leerlingen.com/vbb
Leerlingen.com Forum

Onderwerpen koppelen
Met de tag [thread] kun je een koppeling naar een onderwerp invoegen door het ontwerp-id op te geven. Je kunt een optionele parameter toevoegen om de koppeling een naam te geven.
Gebruik [thread]onderwerp-id[/thread]
[thread=onderwerp-id]waarde[/thread]
Voorbeeld [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Klik op mij![/thread]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Resultaat http://forum.leerlingen.com/vbb/showthread.php?t=42918
Klik op mij!

Berichten koppelen
Met de tag [post] kun je posts koppelen door het id van het bericht op te geven. Je kunt een optionele parameter toevoegen om de koppeling een 'naam' te geven.
Gebruik [post]bericht-id[/post]
[post=bericht-id]waarde[/post]
Voorbeeld [post]269302[/post]
[post=269302]Klik op mij![/post]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Resultaat http://forum.leerlingen.com/vbb/showthread.php?p=269302#post269302
Klik op mij!

Lijsten met opsommingstekens
Met de tag [list] kun je eenvoudige opsommingen maken, waarbij je geen optie hoeft in te stellen. Elk onderdeel van de opsomming wordt aangegeven met de tag [*].
Gebruik [list]waarde[/list]
Voorbeeld [list]
[*]lijstonderdeel 1
[*]lijstonderdeel 2
[/list]
Resultaat
  • lijstonderdeel 1
  • lijstonderdeel 2

Geavanceerde lijsten
Met de tag [list] kun je uitgebreide lijsten maken door een optie in te stellen. Deze optie kan de volgende waarden hebben: 1 (voor een genummerde lijst), A (voor een alfabetische lijst met hoofdletters), a (voor een alfabetische lijst met kleine letters), I (voor een genummerde lijst met grote Romeinse cijfers) of i (voor een genummerde lijst met kleine Romeinse cijfers).
Gebruik [list=Optie]waarde[/list]
Voorbeeld [list=1]
[*]lijstonderdeel 1
[*]lijstonderdeel 2
[/list]

[list=a]
[*]lijstonderdeel 1
[*]lijstonderdeel 2
[/list]
Resultaat
  1. lijstonderdeel 1
  2. lijstonderdeel 2
  1. lijstonderdeel 1
  2. lijstonderdeel 2

Afbeeldingen
Met de tag [img] kun je afbeeldingen in je berichten plaatsen. Je kunt deze tag ook combineren met de tag [url], zodat de ingevoegde afbeelding een koppeling wordt.
Gebruik [img]waarde[/img]
Voorbeeld [img]http://forum.leerlingen.com/vbb/images/statusicon/forum_new.gif[/img] (Zonder koppeling)

[url=http://www.example.com] [img]http://forum.leerlingen.com/vbb/images/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Met koppeling)
Resultaat (Zonder koppeling)

(Met koppeling)

Code
Bij de tag [code] blijven alle spaties behouden en wordt er een lettertype met een vaste breedte (monospace) gebruikt.
Gebruik [code]waarde[/code]
Voorbeeld [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Resultaat
Code:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

PHP-code
De tag [php] heeft dezelfde functie als de tag [code], maar voegt eveneens syntaxismarkering voor PHP-code toe. Hoewel deze code is bedoeld voor PHP, kan deze ook enkele andere C-achtige talen correct markeren.
Gebruik [php]waarde[/php]
Voorbeeld [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Resultaat
PHP-code:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


HTML Code
Met de tag [html] kun je de syntaxis van HTML-code markeren.
Gebruik [html]waarde[/html]
Voorbeeld [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Resultaat
HTML Code:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

Citaat
Met de tag [quote] kun je aangeven dat een tekst een citaat is en dus van iemand anders afkomstig is.
Gebruik [quote]Citaat[/quote]
[quote=Gebruikersnaam]waarde[/quote]
Voorbeeld [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;1817396]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
Resultaat
Citaat:
Lorem ipsum dolor sit amet
Citaat:
Origineel gepost door John Doe
Lorem ipsum dolor sit amet
Citaat:
Origineel gepost door John Doe Bekijk Bericht
Lorem ipsum dolor sit amet

Stop BB Code Parsing
The [noparse] tag allows you to stop the parsing of BB code.
Gebruik [noparse][b]waarde[/b][/noparse]
Voorbeeld [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
Resultaat [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

Bijlage
The [attach] tag allows you to display an attachment in your post rather than at the bottom. It will only display attachments that belong to the post in which it is utilized.
Gebruik [attach]bijlageid[/attach]
Voorbeeld [attach]12345[/attach]
Resultaat

Center
This command is used to center images, text ,spoilers or whatever!
Gebruik [center]waarde[/center]
Voorbeeld [center]to center images/text[/center
Resultaat [center]to center images/text[/center

Google Video with No Title
Embed a Google Video video with no custom title.
Gebruik [gvideo]waarde[/gvideo]
Voorbeeld [gvideo]3688185030664621355[/gvideo]
Resultaat
+ Google Video
ERROR: If you can see this, then Google Video is down or you don't have Flash installed.

Google Video with Custom Title
Embed a Google Video video with a custom title.
Gebruik [gvideo=Optie]waarde[/gvideo]
Voorbeeld [gvideo="3688185030664621355"]1980's Izuzu Gemini Advertisement[/gvideo]
Resultaat
+ "1980's Izuzu Gemini Advertisement" via Google Video
ERROR: If you can see this, then Google Video is down or you don't have Flash installed.

Me
De albekende /me code maar dan wat meer moeite dervoor doen :{
Gebruik [me=Optie]waarde[/me]
Voorbeeld [me=naam]persoonlijk voornaamwoord bijwoord werkwoord[/me]
Resultaat * naam persoonlijk voornaamwoord bijwoord werkwoord

Quote_new
The quote tag is used to denote a quote from another post
Gebruik [quote_new]waarde[/quote_new]
Voorbeeld [quote_new]This is a quote[/quote_new]
Resultaat
This is a quote


S
doorstrepen
Gebruik [s]waarde[/s]
Voorbeeld [s]doorgestreept[/s]
Resultaat doorgestreept

Spoiler
Spoiler
Gebruik [spoiler]waarde[/spoiler]
Voorbeeld [spoiler2]there is no spoon[/spoiler2]
Resultaat [spoiler2]there is no spoon[/spoiler2]

Spoilernieuw
spoiler
Gebruik [spoilernieuw]waarde[/spoilernieuw]
Voorbeeld [spoiler]there is no spoon[/spoiler]
Resultaat
spoiler:
there is no spoon

Swf
Het gebruik van embedded shockwave flash bestanden.
Gebruik [swf]waarde[/swf]
Voorbeeld [swf]http://yourdomain.com/test.swf[/swf]
Resultaat

YouTube Video with No Title
Embed a YouTube video with no custom title.
Gebruik [youtube]waarde[/youtube]
Voorbeeld [youtube]hl2UUunlI2Q[/youtube]
Resultaat
+ YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

YouTube Video with Custom Title
Embed a YouTube video with a custom title.
Gebruik [youtube=Optie]waarde[/youtube]
Voorbeeld [youtube="hl2UUunlI2Q"]Aston Martin Crash[/youtube]
Resultaat
+ "Aston Martin Crash" via YouTube
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Alle tijden zijn GMT +1. De tijd is nu 20:48.


Forum software: vBulletin 3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.