Ga Terug   Leerlingen.com Forum > Leerlingen.com > Reglementen & Howto's
FAQ Ledenlijst Kalender Zoeken Berichten van vandaag Markeer forums als gelezen

Reglementen & Howto's Hierin de regels die gelden op dit forum en aanwijzingen voor het gebruik van dit forum.

 
 
Onderwerpopties Stem op Onderwerp Weergavemodus
Oud 11 January 2007, 13:57   #1
niemand
Super Lid
 
Geregistreerd op: 13 January 2004
Berichten: 11.656
Standaard Reglementen

In dit topic vind je de forumregels. Je kunt de regels beschouwen als richtlijnen waar je je aan dient te houden op dit forum. Lees deze regels goed door voordat je je registreert!
Het kan zijn dat deze regels niet voorzien in een bepaalde situatie. Dit kan komen door een uitzonderlijke situatie, doordat een regel dusdanig voor de hand ligt (denk aan normale omgangsnormen) of om een andere reden. In dat geval hakt de betreffende Forumbaas of Beheerder de knoop door.

Update datum regelementen: 20 december 2011


1. Forum
Dit forum is onderdeel van http://www.leerlingen.com wat weer een onderdeel is van http://www.spill.nl het beheer en management is in geen geval verantwoordelijk voor uitspraken gedaan van gebruikers jegens elkaar of jegens derden. De beheerders en Spill behouden zich het recht voor om zonder opgaaf van reden gebruikers en of posts te verwijderen.

2. Beheer
a) Dit forum wordt beheerd door de Beheerders en Forumbazen. Zij vormen samen de Staff. Op het moment zijn dat de volgende personen: klik hier
b) Deze regels zijn opgezet door de Staff en worden in de praktijk gebracht door de Staff.
c) De Staff bepaalt op welke manier deze regels dienen te worden gelezen en kan ingrijpen indien er een leemte blijkt te bestaan binnen deze regels.
d) Deze regels gelden zowel voor gewone leden als leden van de Staff.
e) Indien je het niet eens bent met deze regels of de manier waarop deze regels worden toegepast op het forum kun je feedback hier vragen over stellen en opmerkingen over maken.
f) Indien er zich in de toekomst situaties voordoen die niet expliciet of nauwkeurig genoeg zijn beschreven in deze regels dan kan de Staff van de regels afwijken om zo in belang van het forum op te kunnen treden.


3. Sancties
Als men zich niet aan deze regels houdt kunnen verschillende sancties worden getroffen:

a) Wissen van posts: als de inhoud van een post in strijd is met deze regels of door de Staff als niet wenselijk wordt gezien kan de post worden gewist.
b) Aanpassen van posts: als de inhoud van een post of een gedeelte van de inhoud van een post in strijd is met deze regels of door de Staff als niet wenselijk wordt gezien kan de inhoud van de post worden aangepast door een lid van de Staff.
c) Geven van infractions (waarschuwing). Aan deze infractions wordt een aantal punten toegekend naar gelang de zwaarte van de overtreding.
Bij 10 punten krijg je automatisch een ban van 1 dag.
Bij 20 punten krijg je automatisch een ban van 7 dagen.
Bij 10 infractions krijg je automatisch een permanente ban.
d) Direct uitdelen van een tijdelijke ban. Als de Staff van mening is dat het gedrag van een user van dit forum dermate ongewenst is of als het vergrijp van de betreffende user zodanig in strijd is met deze regels kan besloten worden tot het direct bannen van een user. Deze ban duurt in beginsel een maand. Bij veelvuldig ongewenst gedrag kan besloten worden een langere ban te geven.
e) Direct uitdelen van een permanente ban. Als de Staff van mening is dat het gedrag van een user van dit forum dermate ongewenst is of als het vergrijp van de betreffende user zodanig in strijd is met deze regels kan besloten worden tot het permanent bannen van deze user.

4. Manier van posten
Een ieder is vrij om te posten wat hij/ zij wil, behoudens de volgende punten:
a) Crossposts zijn verboden. Hiermee wordt een post bedoeld waarin wordt verwezen naar een topic of anders subforum op dit forum.
b) Het beledigen of persoonlijk aanvallen van andere leden van dit forum (flamen).
c) Het plaatsen van racistische of discriminerende posts of verwijzingen/ links hiernaar.
d) Het plaatsen van schokkend materiaal of verwijzingen/ links hiernaar.
e) Het plaatsen van reclame voor commerciŽle bedrijven/ instellingen.
f) Het plaatsen van pornografisch materiaal of verwijzingen/ links hiernaar.
g) Het plaatsen van illegale zaken als warez, mp3’s, simlocks e.d. of verwijzingen/ links hier naar.
h) Het veelvuldig posten van hetzelfde bericht.
i) Het veelvuldig posten van inhoudsloze posts.
j) Het omhooghalen van te oude topics. Als dit niet is uitgewerkt in gedragsregels, dan dient een topic met een reactie van meer dan een maand geleden als te oud te worden beschouwd.
k) Het posten van zaken die in strijd zijn met de overige regels of de fatsoensnormen.
l) Jij bent verantwoordelijk voor posts onder jouw naam. Maak je gebruik van een publieke computer, zorg er dan voor dat je uitlogt voor het verlaten van de computer. Zorg dat je je password niet bekend wordt bij derden en dat je password niet te makkelijk te raden is.
m) Door de Staff zal beoordeeld worden of er sprake is van strijd met deze regels. Hierop staan sancties.
n) Al deze regels gelden ook voor het versturen van een pm naar een andere user
o) Het is een ieder verplicht (naar vermogen) postings te maken in het Algemeen Beschaafd Nederlands met de daarbij behorende interpuntie.
p) De Staff behoudt zich het recht voor om ook sancties te stellen voor zaken die hier niet beschreven staan.

5. Avatars
a) Een avatar is een plaatje dat je onder je naam kunt plaatsen. Hoe dit aan te maken is vind je hier.
b) Een avatar mag niet:

• van pornografische of erotische aard zijn.
• van racistische of discriminerende aard zijn.
• haatdragend zijn ten opzichte van andere leden
• een identieke, of bijna identieke, kopie zijn van de avatar van een ander lid.
• reclame voor een professioneel bedrijf of instelling bevatten. Hier valt reclame voor je persoonlijke website dus niet onder.
• op een andere wijze in strijd zijn met deze regels of de fatsoensnormen.

c) Foto’s van anderen zijn toegestaan, mits ze voldoen aan bovenstaande punten en er geen bezwaar wordt gemaakt door degene op de foto, danwel een direct betrokkene.
d) Bij overtreding van een van deze punten zal je avatar worden verwijderd.
e) Bij overtreding van deze punten bestaat de mogelijkheid van een OfficiŽle Waarschuwing, dit is afhankelijk van de situatie.
f) Bij overtreding van deze punten bestaat ook de mogelijkheid dat je avatar wordt uitgeschakeld. Ook dit is afhankelijk van de situatie.

6. Signatures
a) Een signature is een onderschrift onder een post. Hoe dit aan te maken is vind je hier.
b) Een signature mag maximaal drie regels lang zijn en geen plaatjes bevatten.
c) Een signature mag verder niet:

• van racistische of discriminerende aard zijn.
• haatdragend zijn ten opzichte van andere leden.
• een identieke, of bijna identieke, kopie zijn van de signature van een ander lid.
• reclame voor een professioneel bedrijf of instelling bevatten. Hier valt reclame voor je persoonlijke website dus niet onder.
• op een andere wijze in strijd zijn met deze regels of de fatsoensnormen.

d) Ook schijnsignatures zijn verboden. Hiermee wordt een plaatje of tekst bedoeld die automatisch aan je posts wordt geplakt, maar niet via dit forum gecreŽerd is.
e) Bij overtreding van deze punten bestaat de mogelijkheid van een OfficiŽle Waarschuwing, dit is afhankelijk van de situatie.
f) Bij overtreding van deze punten bestaat ook de mogelijkheid dat je signature wordt uitgeschakeld. Dit is afhankelijk van de situatie.

7. Userstatussen
a) Een userstatus is een onderschrift onder je naam. Hoe dit aan te maken is vind je hier.
b) Een userstatus mag niet:

• van racistische of discriminerende aard zijn.
• haatdragend zijn ten opzichte van andere leden.
• reclame voor een professioneel bedrijf of instelling bevatten. Hier valt reclame voor je persoonlijke website dus niet onder.
• op een andere wijze in strijd zijn met deze regels of de fatsoensnormen.
• een tekst bevatten die doet vermoeden lid te zijn van de Staff als men dat niet is

c) Bij overtreding van deze punten bestaat de mogelijkheid van een OfficiŽle Waarschuwing, dit is afhankelijk van de situatie.
d) Bij overtreding van deze punten bestaat ook de mogelijkheid dat je userstatus wordt uitgeschakeld. Dit is afhankelijk van de situatie.

8. Kloon-users
a) Het jezelf voordoen als een ander lid is verboden.
b) Hiertoe aangemaakte accounts zullen onmiddellijk worden verwijderd.
c) Er is niet alleen sprake van een kloon-user als er aannemelijk kan worden gemaakt dat het betreffende lid op de hoogte was van de kloon-user, maar ook als aannemelijk kan worden gemaakt dat het betreffende lid het had kunnen weten.
d) In geval van nieuwe leden kan een uitzondering worden gemaakt.
e) De Staff bepaalt of er sprake is van een kloon-user.
f) Het is verboden om meerdere accounts te bezitten en zodoende kloon gebruikers op het forum te hebben.
g) Als je een andere username wilt dan kun je dit aanvragen bij de staff, deze kunnen je naam veranderen. Je mag maximaal ťťn keer per jaar je username veranderen.
h) Bij overtreding van deze regel kan een OfficiŽle Waarschuwing worden gegeven, maar ook een ban van een maand. Dit is afhankelijk van de situatie.

9. Privť fora
a) Dit forum kent een aantal fora die niet voor iedereen toegankelijk zijn, namelijk het Staff-forum, het Mannenforum en het Meidenforum.
b) Toegang tot het Staff-forum kan alleen verkregen worden als men lid van de Staff wordt.
c) Toegang tot het Mannenforum en Meidenforum gaat via een procedure. Hier kun je daar meer over lezen.
d) Deze fora zijn enkel toegankelijk voor degenen die hier toestemming voor hebben gekregen.
e) Het is niet toegestaan om
• op een privť forum te komen waar je geen toestemming voor hebt gekregen
• informatie uit privť fora openbaar te maken dan wel door te spelen naar personen die geen toegang hebben tot het betreffende forum
• informatie te bezitten uit privť fora waar jij geen toegang tot hebt.
f) Bij het overtreden van (ťťn van) bovenstaande regels riskeert men een ban en/of ontzegging van toegang tot alle privť fora. Dit is afhankelijk van de situatie.
g) Het is je plicht als lid om aan een beheerder te vertellen hoe je aan informatie uit privť fora komt als je hier om gevraagd wordt.
i) Indien onder jouw account een ander lid op een voor hem/ haar niet toegankelijk forum komt zal de toegang tot dat forum voor jouw account onmiddellijk worden ontzegd.
j) Een uitzondering op voorgaande punt kan worden gemaakt indien aannemelijk kan worden gemaakt dat het niet aan jou te wijten is.

10. Afbeeldingen
a) Het is toegestaan om op dit forum afbeeldingen, te weten foto’s of plaatjes, te posten.
b) Deze afbeeldingen mogen niet:

• van pornografische of erotische aard zijn.
• van racistische of discriminerende aard zijn.
• haatdragend zijn ten opzichte van andere leden
• reclame voor een professioneel bedrijf of instelling bevatten. Hier valt reclame voor je persoonlijke website dus niet onder.
• op een andere wijze in strijd zijn met deze regels of de fatsoensnormen.

c) Foto’s van anderen zijn toegestaan, mits ze voldoen aan bovenstaande punten en er geen bezwaar wordt gemaakt door degene op de foto, danwel een direct betrokkene.
d) Spam met afbeeldingen is ook verboden. Hieronder wordt verstaan het veelvuldig posten van soortgelijke plaatjes die nauwelijks tot geen toegevoegde waarde hebben.
e) Indien in strijd wordt gehandeld met deze punten zal de afbeelding worden verwijderd.
f) De mogelijkheid bestaat dat er een OfficiŽle Waarschuwing wordt gegeven. Dit is afhankelijk van de situatie.
g) De Staff behoudt zich het recht voor om ook maatregelen te treffen met betrekking tot afbeeldingen die voldoen aan bovenbeschreven punten, maar in de ogen niet op dit forum behoren.
h) Afbeeldingen dienen in principe op Foto’s en Plaatjes te worden geplaatst, maar kunnen ook elders worden geplaatst indien ze van ondersteunende waarde zijn. Kunstzinnige afbeeldingen dienen te worden geplaatst op het Kunst-forum.

11. Links
a) Op dit forum mogen links geplaatst worden naar andere sites.
b) Links naar professionele instellingen/bedrijven zijn echter niet toegestaan als ze niet zijn verbonden met leerlingen.com.
c) Links naar overige pornografische, discriminerende of racistische sites zijn niet toegestaan.
d) Links naar persoonlijke sites of algemeen bekende sites zijn wel toegestaan.
e) In dat geval moet de link wel in een context geplaatst worden. Links die alleen geplaatst worden met het doel reclame te maken kunnen worden verwijderd.
f) Het posten van niet toegestane links kan worden bestraft met een OfficiŽle Waarschuwing of ban. Dit is afhankelijk van de aard van de misdraging en de overige omstandigheden. De link kan worden verwijderd.

12. Gedragsregels subfora
a) In sommige fora zijn gedragsregels van kracht.
b) De bedoeling van deze gedragsregels is een nadere invulling van wat de bedoeling is op dat forum.
c) Als in deze gedragsregels iets staat wat in strijd is met deze algemene regels, dan gaat hetgeen uit de gedragsregels voor.
d) Ook deze gedragsregels zijn niet uitputtend. De staff is bevoegd om te handelen naar eigen goedkeuren in voorziene situaties.

13. Anonieme proxies
a) Gebruik van anonieme proxies is niet toegestaan.
b) Een uitzondering wordt gemaakt voor de gebruikers van Kennisnet.
c) Verzoeken voor ontheffing kunnen worden ingediend bij de beheerders.
d) Bij gebruik van een anoniem proxy riskeer je een ban van een maand.
__________________
Last edited by niemand; Vandaag at 01:19.

Laatst aangepast door Chrizlybeer : 20 December 2011 om 17:25
niemand is offline  
 

Onderwerpopties
Weergavemodus Stem op dit onderwerp:
Stem op dit onderwerp::

Berichting Regels
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Aan
Smilies zijn Aan
[IMG] code is Aan
HTML code is Aan

Forumnavigatie


Alle tijden zijn GMT +1. De tijd is nu 10:37.


Forum software: vBulletin 3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.